logo

ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายงาน / แผนงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

ค้นหา

ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่้งประเทศไทย


ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก : Takky
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง : 8,900 บาท
เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก :

test


ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่้งประเทศไทย