logo

ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายงาน / แผนงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

ค้นหา

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเตือน ป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำศูนย์ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ ชั้น ๑-๕ และ ชั้น ๑๓-๑๖


ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก : บริษัท เอ แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง : 27,720,000 บาท
เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก :