logo

ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายงาน / แผนงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

ค้นหา

ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์


ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก : บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง : 1,780,000 บาท
เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก :


สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์