logo

ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายงาน / แผนงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีประกาศ สอบราคา
เลขที่ 32/2560
หัวข้อ เผยแพร่ ประกาศสอบราคา และราคากลาง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จำนวน 14 เครื่อง
รายละเอียด

เผยแพร่ ประกาศสอบราคา และราคากลาง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จำนวน 14 เครื่อง

ระยะเวลา 15 มี.ค. 2560 - 28 มี.ค. 2560 น.
เวลาที่ขายแบบ 8.30 น. -16.30 น.
สถานที่ขายแบบ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)
วันที่ยื่นซอง 15 มี.ค. 2560 - 28 มี.ค. 2560 เวลา 8.30 น.- 16.30 น.
สถานที่ยื่นซอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)
วงเงินงบประมาณ 1,151,800
ราคากลาง 1,056,800 บาท
วันที่เปิดซอง 15 มี.ค. 2560 - 8.30 น. -16.30 น.
สถานที่เปิดซอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)
โทรศัพท์
Fax
Email
สถานะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์แนบ

รายละเอียดประกาศที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อ รายละเอียด ไฟล์แนบ
ประกาศราคากลาง : เผยแพร่ ประกาศสอบราคา และราคากลาง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จำนวน 14 เครื่อง ราคากลาง : 1,056,800 บาท
News