logo

ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายงาน / แผนงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีประกาศ ประกวดราคา(e-Auction)
เลขที่ 31/2560
หัวข้อ จ้างโครงการปรับปรุงระบบ e-PP (e-Permission & Privilege : e-PP) รองรับ Industry 4.0
รายละเอียด

จ้างโครงการปรับปรุงระบบ e-PP (e-Permission & Privilege : e-PP) รองรับ Industry 4.0

ระยะเวลา 10 มี.ค. 2560 - 16 มี.ค. 2560 น.
เวลาที่ขายแบบ 8.30 น. -16.30 น.
สถานที่ขายแบบ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
วันที่ยื่นซอง 16 มี.ค. 2560 เวลา 10.00 น.-11.00 น.
สถานที่ยื่นซอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
วงเงินงบประมาณ 0
วันที่เปิดซอง 10 มี.ค. 2560 - 8.30 น. -16.30 น.
สถานที่เปิดซอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 1140-1143
Fax
Email
สถานะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์แนบ
News