logo

ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายงาน / แผนงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีประกาศ จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
เลขที่ อก 5101.1.3/1096
หัวข้อ ขอเชิญยื่นข้อเสนอเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย งานจ้างที่ปรึกษาโครงการบูรณาการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2560
รายละเอียด

ขอเชิญยื่นข้อเสนอเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย งานจ้างที่ปรึกษาโครงการบูรณาการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2560

ระยะเวลา 14 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 น.
เวลาที่ขายแบบ 8.30 น. -16.30 น.
สถานที่ขายแบบ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)
วันที่ยื่นซอง 14 มี.ค. 2560 เวลา 8.30 น.- 16.30 น.
สถานที่ยื่นซอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)
วงเงินงบประมาณ 0
วันที่เปิดซอง 14 มี.ค. 2560 - 8.30 น. -16.30 น.
สถานที่เปิดซอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)
โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 1145
Fax 02 255 1319
Email
สถานะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์แนบ

รายละเอียดประกาศที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อ รายละเอียด ไฟล์แนบ
ประกาศร่าง TOR : ขอเชิญยื่นข้อเสนอเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย งานจ้างที่ปรึกษาโครงการบูรณาการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2560

ขอเชิญยื่นข้อเสนอเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย งานจ้างที่ปรึกษาโครงการบูรณาการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2560

News