logo

ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายงาน / แผนงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีประกาศ ประกวดราคา(e-Auction)
เลขที่ 26/2560
หัวข้อ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา 01 มี.ค. 2560 - 07 มี.ค. 2560 น.
เวลาที่ขายแบบ 8.30 น. -16.30 น.
สถานที่ขายแบบ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และสำนักงานอุตสาหกรรมภาคใต้
วันที่ยื่นซอง 15 มี.ค. 2560 เวลา 14.00 น.-15.00 น.
สถานที่ยื่นซอง สำนักงานอุตสาหกรรมภาคใต้
วงเงินงบประมาณ 1,556,529
ราคากลาง 1,556,529 บาท
วันที่เปิดซอง 01 มี.ค. 2560 - 8.30 น. -16.30 น.
สถานที่เปิดซอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และสำนักงานอุตสาหกรรมภาคใต้
โทรศัพท์
Fax
Email
สถานะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์แนบ

รายละเอียดประกาศที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อ รายละเอียด ไฟล์แนบ
ประกาศราคากลาง : ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง : 1,556,529 บาท
ประกาศร่าง TOR : ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานอุตสาหกรรมภาคใต้

News