logo

ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายงาน / แผนงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีประกาศ ประกวดราคา(e-Auction)
เลขที่ 15/2560
หัวข้อ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ทดแทนของระบบบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางน้ำ (ระบบ VTMS) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ทดแทนของระบบบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางน้ำ (ระบบ VTMS) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

ระยะเวลา 28 ก.พ. 2560 - 03 มี.ค. 2560 น.
เวลาที่ขายแบบ 8.30 น. -16.30 น.
สถานที่ขายแบบ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
วันที่ยื่นซอง 10 มี.ค. 2560 เวลา 14.00 น.-15.00 น.
สถานที่ยื่นซอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
วงเงินงบประมาณ 10,000,000
วันที่เปิดซอง 28 ก.พ. 2560 - 8.30 น. -16.30 น.
สถานที่เปิดซอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 1213
Fax
Email
สถานะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์แนบ

รายละเอียดประกาศที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อ รายละเอียด ไฟล์แนบ
ประกาศร่าง TOR : ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ทดแทนของระบบบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางน้ำ (ระบบ VTMS) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ทดแทนของระบบบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางน้ำ (ระบบ VTMS) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

News