logo

ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายงาน / แผนงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีประกาศ จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
เลขที่ อก 5101.1.3/ว 691
หัวข้อ จ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมฯสหรัตนนคร
รายละเอียด

จ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมฯสหรัตนนคร

ระยะเวลา 30 พ.ย. 542 - 30 พ.ย. 542 น.
เวลาที่ขายแบบ น.
สถานที่ขายแบบ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)
วันที่ยื่นซอง 23 ก.พ. 2560 เวลา 8.30 น.- 16.30 น น.
สถานที่ยื่นซอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)
วงเงินงบประมาณ 1,100,000
ราคากลาง 1,099,628 บาท
วันที่เปิดซอง 30 พ.ย. 542 - น.
สถานที่เปิดซอง
โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 1213
Fax
Email
สถานะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์แนบ

รายละเอียดประกาศที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อ รายละเอียด ไฟล์แนบ
ประกาศราคากลาง : จ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมฯสหรัตนนคร ราคากลาง : 1,099,628 บาท
News