logo

ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายงาน / แผนงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

ค้นหา ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี
นิคมอุตสาหกรรม

เลขที่ วิธี รายละเอียด ระยะเวลา ดาวน์โหลด
13/2560 สอบราคา สวอบราคาจัดจ้างโครงการทัศนาศึกษาสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุปีงบประมาณ 2560 07 ก.พ. 2560 ถึง 21 ก.พ. 2560
31/01/2560 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ขอเชิญยื่นข้อเสนอเบื้องต้น โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย 30 พ.ย. 542 ถึง 30 พ.ย. 542
11/2560 ประกวดราคา(e-Auction) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทดแทนของระบบบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางน้ำ (ระบบ VTMS) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 01 ก.พ. 2560 ถึง 07 ก.พ. 2560
9/2560 สอบราคา ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จำนวน 14 เครื่อง 30 ม.ค. 2560 ถึง 14 ก.พ. 2560
สนพ. 002/2560 สอบราคา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เตียงและที่นอน) จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 18 ม.ค. 2560 ถึง 31 ม.ค. 2560
8/2560 ประกวดราคา(e-Auction) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกั้นแนวเขตที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (รั้วตะแกรงเหล็ก Mesh Fecne) 17 ม.ค. 2560 ถึง 23 ม.ค. 2560
สนฉ.1/2560 สอบราคา ประกาศสอบราคาโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 16 ม.ค. 2560 ถึง 26 ม.ค. 2560
2/2560 สอบราคา ประกาศสอบราคาสำรวจที่ดินเพื่อการจัดสรรแบ่งแยกที่ดินนิคมอุตสาหกรรมยางพารา ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1 และระยะที่ 2/2 10 ม.ค. 2560 ถึง 23 ม.ค. 2560
3/2560 สอบราคา สอบราคา โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูล (Backup and Storage System) (ครั้งที่ 2) 10 ม.ค. 2560 ถึง 14 ม.ค. 2560
อก 5102.3.1/29 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เชิญยื่นเอกสารเบื้องต้น งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก 18 ม.ค. 2560 ถึง 18 ม.ค. 2560
172/2559 ประกวดราคา(e-Auction) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30 ธ.ค. 2559 ถึง 22 ม.ค. 2560
171/2559 ประกวดราคา(e-Auction) ประกวดราคาจ้างซอ่มแซมลานจอดรถบริเวณด้านหน้าสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27 ธ.ค. 2559 ถึง 11 ม.ค. 2560
อก 5102.3.1/6667 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ขอเชิญยื่นข้อเสนอเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณาตัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษารูปแบบและแนวทางการระดมทุนที่เหมาะสมต่อโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมระยะที่ 3 (ครั้งที่ 2) 23 ม.ค. 2560 ถึง 23 ม.ค. 2560
7/2559 ตกลงราคา งานดูแลเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร 22 ธ.ค. 2559 ถึง 30 ธ.ค. 2559
8/2559 ตกลงราคา งานดูแลอาคารสถานที่และต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร 22 ธ.ค. 2559 ถึง 30 ธ.ค. 2559
News