logo

ข่าวสารที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

ค้นหา

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว : จุดเปลี่ยนการค้าชายแดน โดยคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว : จุดเปลี่ยนการค้าชายแดน โดยคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องกมลทิพย์บอลลูม โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 3 สิงหาคม 2559