logo

ข่าวสารที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

ค้นหา

กนอ. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับกรมป่าไม้ จำนวน 34,020 กระป๋อง


นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ และคณะผู้บริหาร กนอ. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ จำนวน 34,020 กระป๋อง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการคุ้มครองดูแลรักษา และฟื้นฟูป่าไม้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 24 สิงหาคม 2559