logo

ข่าวสารที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

ค้นหา

นางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต รองผู้ว่าการ กนอ. เป็นผู้แทนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก (Q Mark)


นางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต รองผู้ว่าการ กนอ. เป็นผู้แทนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ระหว่างกรมการขนส่งทางบก กับ กนอ. โดยนำร่องในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 24 สิงหาคม 2559