logo

ข่าวสารที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

ค้นหา

กนอ. จัดงานวัน CG Day ภายใต้โครงการ กนอ. องค์กรโปร่งใส ใส่ใจประชารัฐ ใน กิจกรรมถวายความดีเทิดพระเกียรติพ่อหลวง แม่หลวง ปีมหามงคล


กนอ. จัดกิจกรรมถวายความดีเทิดพระเกียรติพ่อหลวง แม่หลวง ปีมหามงคล ในรูปแบบของการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หัวข้อเรื่อง “ไม่ทับซ้อน ไม่ทุจริต คิดบวก” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เกียรติมาบรรยาย ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน 8 สิงหาคม 2559